[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 864 อัลบัมภาพ

No. 10199   Mini Concert ของนักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์-ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
No. 10198   ยินดีต้อนรับผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมนักเรียน  
No. 10196   บรรยากาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ACS Summer Course 2022  
No. 10195   พ่นละอองฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดซัมเมอร์  
No. 10194   นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อายุ 5 - 11 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  
No. 10192   งานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณปี 2563-2564 “ย้อนวันวาน ตำนาน ACS”  
No. 10190   งานคืนสู่เหย้า 2565  
No. 10189   ศิษย์เก่า ACS 5033 เข้าพบผู้อำนวยการในการสนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้าปี 2565  
No. 10185   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2564  
No. 10179   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 10173   ผลงานที่ 2 ของทีม Homosapiensapien กับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ  
No. 10168   พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ACS รุ่น 7558  
No. 10164   การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (Mock Test)  
No. 10158   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ติววิชา GAT เชื่อมโยง และ GAT วิชาภาษาอังกฤษ  
No. 10157   รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ระดับจังหวัดชลบุรี) ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 10156   รางวัล "เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส" และรางวัล “เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”  
No. 10155   รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2563  
No. 10147   พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 10146   พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการสภานักเรียน  
No. 10145   เทศกาลตรุษจีนอัสสัมชัญศรีราชา