[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 5227   กิจกรรม เรียนรู้ศิลปะ ป้องกันตัว มวยไทย จากทีมงาน CK muay thai academy  
No. 5218   กิจกรรมวันสงกรานต์ระดับชั้นประถมศึกษา ตึกโดนเซียงประจำภาคฤดูร้อน 2559  
No. 5215   พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  
No. 5214   กิจกรรม ACS Summer Course 2016 แผนกปฐมวัย  
No. 5213   กิจกรรมต้อนรับวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย  
No. 5205   ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559 ตึกโดนาเซียง  
No. 5201   การสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนโปรเเกรม SEP  
No. 5199   การแข่งขันกีฬาสีครูภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5197   ACS Summer Course 2016 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2559  
No. 5186   ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาครูภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5182   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน แผนกปฐมวัย  
No. 5181   Project Approach แผนกปฐมวัย  
No. 5177   มอบรางวัลยอดนักอ่าน และนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลห้อง  
No. 5176   คณะกรรมการห้องเรียนขงจื่อ เเนะนำเเนวทางการจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ  
No. 5172   งานเลี้ยงปิดกิจกรรมการเล่นกีฬาออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา2558  
No. 5169   มอบเกียรติบัตร "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน" นักเรียน MLP  
No. 5167   ตึกนี้ดีมีวินัยใส่ใจความสะอาด  
No. 5165   พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted  
No. 5159   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558  
No. 5156   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2558