[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 9838   การแข่งขันกีฬาสี ประเภทกรีฑา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา  
No. 9837   ตรวจสุขภาพช่องปาก - เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนระดับปฐมวัย  
No. 9836   "งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 9829   การคัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทตะกร้อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564  
No. 9821   งานเลี้ยงส่งนักเรียนประจำ ACS7457  
No. 9819   พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ACS รุ่น 7457  
No. 9818   "นักเรียนบรรณารักษ์อาสา" ช่วยงานห้องสมุด  
No. 9813   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทฟุตบอล ระดับชั้นประถมศึกษา  
No. 9811   ขอแสดงความยินดีกับสีที่ได้รับรางวัล ในกีฬาสี ปีการศึกษา 2563  
No. 9810   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 9809   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 9807   กิจกรรม "หนูน้อยนักอ่าน" ณ ห้องสมุดลวสุต อาคารโดนาเซียง  
No. 9804   นิเทศการสอนครูพิเศษ แผนกปฐมวัย  
No. 9795   นิเทศการสอนครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล 1  
No. 9794   นิเทศการสอนครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 9793   นิเทศการสอนครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล 2  
No. 9792   กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  
No. 9788   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 เรียนรู้วัฒนธรรมวันตรุษจีนผ่านกิจกรรมการตัดกระดาษจีน  
No. 9786   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563  
No. 9779   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสุขสำราญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ