[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 6547   กลุ่มสาระศิลปะพานักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
No. 6538   มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครพนม ของแผนกปฐมวัย  
No. 6529   พิธีเปิด โครงการ "ทัศนศึกษา" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6528   พิธีเปิดโครงการ "ทัศนศึกษา" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6514   กิจกรรมพักกลางวันระดับป.1-3  
No. 6513   ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 พิพิธภัณฑ์ยางพาราและพิพิธภัณฑ์Teddy Island  
No. 6490   การประกวดดนตรีสากล "ตามรอยอัครศิลปิน"  
No. 6488   นักเรียนตึกราฟาแอลไปทัศนศึกษา " ตลาดน้ำ ๔ ภาค "  
No. 6460   ใบประกาศแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง ครั้งที่ 17  
No. 6457   FSG Concert 2017  
No. 6455   หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
No. 6415   โครงการเยาวชนสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ 2560  
No. 6410   ตั๊บลีกนักเรียนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6397   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดามิสทิพย์สุดา สุขหอม  
No. 6395   ผลการแข่งขันหมากล้อมภายในจังหวัดชลบุรี  
No. 6276   การแข่งขันคำคมและปริศนาอักษรไขว้ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 17 ปี 2560  
No. 6272   ม.สรวิศ แก้วงาม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา  
No. 6231   เตรียมความพร้อมก่อนประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE"  
No. 6085   ค่ายจิตอาสาประจำปีการศึกษา 2559  
No. 6079   ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา