[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 4599   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  
No. 4598   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ  
No. 4595   นักเรียน ชั้น ม.6 ฟังแนะแนวการศึกษาต่อ  
No. 4593   พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เทศกาลเข้าพรรษา  
No. 4589   วงโยธวาทิตนำขบวนแห่นักบุญหลุยส์ มารีฯ  
No. 4583   พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558  
No. 4580   กิจกรรมเข้าพรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 4572   300 ปีแห่งมรณกรรมนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  
No. 4571   กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง  
No. 4570   นักเรียนชั้น ม.6 สอบวัดภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด  
No. 4568   กิจกรรมพิเศษ ศิลปะงานปั้น  
No. 4566   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6  
No. 4564   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2558  
No. 4561   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) แนะแนวการศึกษาต่อ  
No. 4557   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 4556   ประชุมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครั้งที่4  
No. 4545   อบรมหมากล้อมครั้งที่2/2558  
No. 4541   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
No. 4539   สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเตรียมการเเข่งขัน  
No. 4536   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5