[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 4346   โครงการแพร่ธรรมในสถานศึกษา ตึกเซนต์เมรี่  
No. 4342   ประชุมคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
No. 4337   ประชุมฝ่ายธุรการ- การเงิน ครั้งที่ 1/2558  
No. 4332   พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 4324   พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาษาจีน  
No. 4323   กิจกรรม summer ระดับประถมศึกษา  
No. 4322   พิธีแสดงตัวเป็นพุทธมามกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
No. 4319   ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
No. 4315   การสาธิตการเล่นครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แผนก MLP  
No. 4312   กิจกรรมซัมเมอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 4309   โครงการฝึกสมรรถภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
No. 4306   ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นม.4-5 ปีการศึกษา 2557  
No. 4305   บรรยากาศค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2558  
No. 4300   กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
No. 4299   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558  
No. 4297   งานห้องสมุดจัดแสดงหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี  
No. 4295   กิจกรรม Brain Innovation  
No. 4287   บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก  
No. 4285   กิจกรรม Summer แผนก MLP  
No. 4283   วันเปิดเรียนอัสสัมชัญศรีราชาค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน '58 แผนกปฐมวัย