[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 4281   กิจกรรม SUMMER ตึกโดนาเซียง  
No. 4273   คณะครูมัธยมต้นมอบดอกไม้อำลาและขอบคุณแด่ครูที่ลาออกจากโรงเรียน  
No. 4264   ประ ชุมครูปิดปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 มีนาคม 2558  
No. 4261   การประกวดสวนถาด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 4257   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ตึกโดนาเซียง  
No. 4256   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน (MLP)  
No. 4254   ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กอล์ฟ ACS-PTA วันที่ 3 มีนาคม 2558  
No. 4253   นักเรียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 2 มีนาคม 2558  
No. 4252   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 มีนาคม 2558  
No. 4251   งานเลื้ยงอำลานักเรียน ม.6 รุ่น 6851 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4250   มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ตึกเทโอฟาน  
No. 4249   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4248   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6851ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4246   ผอ.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนMLP ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4245   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4244   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4240   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4239   พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดภาคเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4237   ประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4236   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558