[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 9769   บรรยากาศการเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 9767   บรรยากาศนักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก  
No. 9760   Big cleaning day ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  
No. 9746   มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารเซนต์เมรี่  
No. 9743   งานห้องสมุดมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาส  
No. 9742   กิจกรรมเขียนการ์ดอวยพรส่งความสุขและตกแต่งต้นคริสต์มาส  
No. 9740   Big Cleaning ครั้งที่ 3/2563 อาคารเรยีนา  
No. 9739   กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 9738   ห้องสมุดกลางจัดกิจกรรมแข่งขัน "ตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส"  
No. 9737   กิจกรรมทำการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2021 ของเด็กๆ ประถมต้น  
No. 9734   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมแผนกปฐมวัย  
No. 9732   กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 9727   ดำเนินการฉีด พ่น ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ของแผนกปฐมวัย  
No. 9723   พิธีแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี ครูหัวหน้าสี ครูรองหัวหน้าสี  กัปตันสี,รองกัปตันสี  และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563  
No. 9712   การแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9711   การประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 /2563  
No. 9707   MLP – Morning Activity (Mr. O'Riordan)  
No. 9706   กิจกรรมประกวดระบายสีภาพวันคริสต์มาส  
No. 9698   กิจกรรมลูกเสือสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
No. 9697   พิธีบูชาขอบพระคุณ ศุกร์ต้นเดือนธันวาคม ถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9