[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 4118   ประชุมวางแผนงานด้านเทคโนโลยี สำหรับอาคารยอห์น แมรี่ วันที่ 15 มกราคม 2558  
No. 4117   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนเสริมวิชา GAT วันที่ 15 มกราคม 2558  
No. 4116   ตรวจประเมินครูดีเด่น โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา วันที่ 14 มกราคม 2558  
No. 4115   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 วันที่ 14 มกราคม 2558  
No. 4114   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2558  
No. 4112   ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558  
No. 4110   กิจกรรมวันเด็ก แผนกปฐมวัย  
No. 4109   ตรวจประเมินครูดีเด่น โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา วันที่ 12 มกราคม 2558  
No. 4108   นักเรียนระดับปฐมวัย ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558  
No. 4107   รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 มกราคม 2558  
No. 4106   โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 4104   งานวันเด็กแผนก MLP  
No. 4099   กิจกรรมวันเด็กตึกโดนาเซียง  
No. 4098   กิจกรรมวันเด็กของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ตึกเซนต์เมรี่ (9 ม.ค. 58)  
No. 4096   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 8 มกราคม 2558  
No. 4095   การแสดงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา ตำนานเจ้าพระยา วันที่ 8 มกราคม 2558  
No. 4094   การแสดงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา ตำนานเจ้าพระยา รอบปฐมทัศน์ วันที่ 7 มกราคม 2558  
No. 4093   การแสดงละครเวที เรื่องตำนานเจ้าพระยา รอบบันทึกเทปวีดีโอ วันที่ 7 มกราคม 2558  
No. 4091   ร่วมพิธีไหว้พ่อแก่ เพื่อเตรียมการแสดงละคร เรื่องตำนานเจ้าพระยา วันที่ 7 มกราคม 2558  
No. 4090   ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมอวยพรในโอกาสวันปีใหม่ 2558 แด่ท่านผู้อำนวยการ