[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 4017   แผนกปฐมวัยทำความสะอาดตึก ป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย  
No. 4010   ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
No. 4009   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
No. 4008   พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 4006   ฝ่ายวิชาการ สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 (รอบนักเรียนปัจจุบัน) ที่จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558  
No. 4002   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาลรอบชิง วันที่สี่  
No. 3999   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล วันที่สาม  
No. 3997   ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต ปี 2557  
No. 3994   ร่วมพิธีลงนามร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอศรีราชา กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3993   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล วันที่สอง  
No. 3989   มอบรางวัลให้กับนักเรียนในการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13  
No. 3988   กิจกรรมการแข่งขันนอกตารางกรีฑาสีอนุบาลวันแรก ประจำปีการศึกษา2557 แผนกปฐมวัย  
No. 3984   พิธีบูชาขอบพระคุณ ชมรมครูคาทอลิก "ประจำเดือนพฤศจิกายน"  
No. 3978   การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  
No. 3976   ประชุมครูระดับประถมศึกษา(โดนาเซียง) การเตรียมงานราตรีสัมพันธ์  
No. 3970   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดตึกเซนต์เมรี่ “มหัศจรรย์เลขนำโชค”  
No. 3966   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT  
No. 3965   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมาให้การแนะแนวเรียนต่อ  
No. 3964   มอบรางวัล  
No. 3963   ประชุมสรุปแบบแปลนอาคารเรียนมัธยม 5 ชั้น