[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 3721   การแสดงธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต อธิการ และภราดากุลชาติ จันทะโชโต  
No. 3718   คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 26 สิงหาคม 2557  
No. 3717   พิธีบูชาขอบพระคุณอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 26 สิงหาคม 2557  
No. 3716   แผนกปฐมวัยสนับสนุนการดื่มนม กับ โอวัลติน  
No. 3710   ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 3705   โรงเรียนรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
No. 3704   นิเทศการสอนครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  
No. 3698   อบรมการเล่นหมากล้อมครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนป.5-ม.6  
No. 3694   ประชุมเปิด การตรวจประเมินการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ กฎเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2557  
No. 3693   กิจกรรมวันแม่ แผนก MLP  
No. 3687   การสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ แผนก MLP  
No. 3685   ทดสอบแข่งขันวัดความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ  
No. 3679   กิจกรรมงานแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ 7 สิงหาคม 2557  
No. 3676   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ แนะนำการจัดทำวิจัยชั้นเรียน  
No. 3675   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตึกโดนาเซียง วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
No. 3674   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
No. 3672   พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญและพิธีถวายพระพร วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
No. 3671   เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันโต้สาระวาที ระดับมัธยมศึกษาโลก ครั้งที่ 26  
No. 3670   กิจกรรมวันแม่ ตึกเซนต์หลุยส์  
No. 3667   ผลการแข่งขันรายการ “อัสสัมชัญศรีราชา เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2014” ฉลอง 70 ปี