[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 3661   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แผนกปฐมวัย  
No. 3648   บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย  
No. 3647   ผลงานของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม Flora for you  
No. 3637   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการพูดในหัวข้อ "อัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด"  
No. 3628   กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557  
No. 3626   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 13 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  
No. 3616   ตรวจสุขภาพครูและผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 กรกฎาคม 2557  
No. 3615   ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 24 กรกฎาคม 2557  
No. 3612   ห้องสมุดเซนต์เมรี่ กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “Rally Library” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2557  
No. 3609   การจัดระเบียบจราจรและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตึกโดนาเซียง  
No. 3605   กิจกรรมชุมนุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 3604   ประชุมครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมความพร้อมสอบมาตรฐาน วันที่ 23 กรกฏาคม 2557  
No. 3603   ประชุมครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 22 กรกฏาคม 2557  
No. 3602   มอบรางวัล "ลุ้นโชคบอลโลก 2014" ณ ห้องสมุดกลาง  
No. 3598   นักเรียนสอบความถนัดทางการเรียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  
No. 3594   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนรู้เฉพาะด้านเคมี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
No. 3593   นักเรียนชั้นประถมศึกษาตึกโดนาเซียง เข้าร่วมกิจกรรม โจ๊กเต็มคำบูมเมอเเรงสคูลทัวร์  
No. 3591   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนะนำการจัดทำวิจัยชั้นเรียน  
No. 3590   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นม. 6  
No. 3587   อบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน