[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 3400   ประมวลภาพกิจกรรมชุมนุมในคาบ 7 แผนก MLP  
No. 3398   นักเรียนแผนก MLP เข้ารับการอบรมฝึกซ้อม Crossword Game, A-Math คำคม และซูโดกุ  
No. 3386   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรม โดเรมอน School Tour วันที่ 4 มิถุนายน 2557  
No. 3378   โครงการเผยแพร่ธรรมในสถานศึกษา ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
No. 3374   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชารับเงินสนับสนุนการศึกษาและประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ LPG SAFETY 2014  
No. 3362   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ครั้งที่ 1/2557  
No. 3359   ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
No. 3354   งานโภชนาการ ส่งเสริมระเบียบวินัยเชิงบวก " เข้าคิว สร้างวินัย" ให้กับนักเรียนในการรอรับบริการอาหาร  
No. 3352   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2557  
No. 3335   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  
No. 3333   ลูกเสือกองรร้อยพิเศษ ก่อนเดินทางไปเข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  
No. 3331   นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ฟังบรรยายพิเศษ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557  
No. 3325   ทีมงานโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 9 มาถ่ายทำภาพบรรยากาศ การลดใช้พลังงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  
No. 3318   ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มิสนงเยาว์ คชชา วันที่ 21 พฤษภาคม 2557  
No. 3312   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
No. 3311   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
No. 3310   บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของระดับปฐมวัย  
No. 3309   นักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 พฤษภาคม 2557  
No. 3306   อบรม การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย  
No. 3302   สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557