[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 3024   อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การจัดการสอนสังคมศึกษาฯ ตามแนวทาง Teach Less Learn More : TLLM  
No. 3019   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 22  
No. 3015   การเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ O-NET  
No. 3010   รศ.ดร.บุญมี เณรยอด ให้คำปรึกษาเค้าโครงการทำวิจัย เป็นรายบุคคล วันที่ 17 ธันวาคม 2556  
No. 3009   สอบข้อเขียนวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ istudy  
No. 3004   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการจัดงานเลี้ยงฉลอง วันคล้ายวันเกิด ของภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล วันที่ 13 ธันวาคม 2556  
No. 3003   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2556  
No. 3001   คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2013 วันที่ 16 ธันวาคม 2556  
No. 3000   ชมรมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกและศิษย์เก่ามอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับผู้อำนวยการ วันที่ 13 ธันวาคม 2556  
No. 2997   การจัดเตรียมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2013 ของฝ่ายนักเรียนประจำ  
No. 2995   งานแนะแนว จัดทดสอบศักยภาพในการเรียนต่อและจัดทดสอบความถนัดทางการเรียนเพื่อการแนะแนว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2556  
No. 2993   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556  
No. 2989   คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือที่ ค่ายลูกเสือลูโดวิโก  
No. 2983   พิธีมิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผลและภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2556  
No. 2972   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับปฐมวัย  
No. 2966   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2556  
No. 2959   การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557  
No. 2955   นักเรียนสอบชิงทุนเรียนอเมริกาและวัดระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
No. 2953   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  
No. 2950   ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 27 พฤศจิการยน 2556