ผลการประเมินครูตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู ประจำปีการศึกษา 2554 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอศรีราชา


       ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการประเมินครู

ตามโครงสร้างขวัญและกำลังใจครู

ประจำปีการศึกษา 2554

จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา

 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ดังนี้

1.  มิสกิ่งแก้ว      พงษ์ศิริ                 กลุ่มสาระภาษาไทย                        ระดับประถมศึกษา

2.  มิสดวงใจ       แสงเมือง              กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                    ระดับประถมศึกษา

3.  มิสจิราภรณ์   พิมพ์ทอง               กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.  มิสเทวี           ศรีจรัส                  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                    ระดับประถมศึกษา

5.  มิสสุภาภรณ์  พรรัตนกิจกุล          กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6.  มิสพิศมัย       ธนบดีศรีวิกรม       กลุ่มสาระสังคมศึกษา                     ระดับประถมศึกษา


 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 413 ครั้ง

Keep