โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา


                                                                              คุณครูที่เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 10

                                                            ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2555

                                           ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 12
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 341 ครั้ง

Keep