การลงโปรแกรม SWIS ใน Server ตัวใหม่


 ในวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.2555  ทีมงานระบบ SWIS จากมูลนิธิฯ  จะมาลงโปรแกรมใน Server ตัวใหม่ให้ที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกวัชรสมโภช  เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรและนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 332 ครั้ง

Keep