วิทยาลัยเชียงรายศึกษาดูงาน


ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารโอเซ่  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3/1 คณะบัณฑิตวิทยาลัยเชียงรายศึกษา จำนวน 90 คน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 307 ครั้ง

Keep