งานศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS ให้กับคณะกรรมการดูแลระบบ SWIS ของโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ โดยเชิญทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่  มิสสุพรรษา  เตียวหยิน  ม.วีรศักดิ์ คันโธ และม.ธนาวุฒิ  ตอรบรัมย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบที่มีการปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น  รวมถึง e-Office (สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและลดการใช้กระดาษด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 39
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

อบรมคณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS วันที่ 28 มิถุนายน 2555จำนวนผู้อ่าน 420 ครั้ง

Keep