กิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักเรียนชั้นม.4,ม.5


งานแนะแนวร่วมกับวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักเรียนชั้นม.4 และม.5  โดยพานักเรียนไปทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ให้กำลังใจ ร้องเพลง เล่นดนตรี  ป้อนข้าว เลี้ยงอาหาร และบริจาคสิ่งของ  ระดับชั้นละ 2 วัน ณ สถานที่ดังนี้
1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ชลบุรี
2. ศูนย์สุนัขประเวศ กทม.
3. ศูนย์ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี
4. สถานสงเคราะห์ทุพพลภาพ บางปะกง ชลบุรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 38
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 338 ครั้ง

Keep