คณะครูฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 55


 คณะครูฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ  ได้ไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การเทียบโอน การออกเอกสารทางการเรียน งานประชาสัมพันธ์ งานการรับสมัครนักเรียนใหม่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา  ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 9
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 315 ครั้ง

Keep