ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Yes academy Thailand


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มิสประณัฏฐ์ยา  พยุงวงษ์ ได้ส่งนักเรียน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายษุภนัฐ   คุณปลื้ม  ,2. นายภาคภูมิ  คุณาฤทธิพล  และ 3. นายนโม   สุทธิปรีชา  เข้าร่วมอบรมค่ายศิลปะ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า YES Academy Thailand 2013 ซึ่งเป็นค่ายฝึกอบรมในเรื่องของศิลปะการแสดงและการดนตรีสำหรับเยาวชนทุกภาคในประเทศไทย โดยผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแอมเว  แนวคิดหลักของ YES Academy ได้รับการพัฒนาจากองค์กรศิลปวัฒนธรรม American Voices ซึ่งเป็นองค์กรเอ็นจีโอในสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย โดยมี จอห์น เฟอร์กูสัน ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ยังมีโครงการ YES Academy เป็นประจำทุกปีในอีกหลายประเทศ อาทิ เลบานอน อิรัก ซูดาน และมาเลเซีย ซึ่งการอบรมในครังนี้นักเรียนมีการโชว์ผลงานในกาล่าคอนเสิร์ต วันที่ 12 พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมาอีกด้วย

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 244 ครั้ง

Keep