เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล3


มิสมยุรา  ม่วงปิ่น นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ  การเพาะกล้า และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 174 ครั้ง

Keep