ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนคนเก่ง นายกษิดิศ ไชยแก้ว


 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นายกษิดิศ ไชยแก้ว ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครง  AYPE Asia Pacific Youth Exchange (United Nation Development Programme) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง 26 มกราคม 2561   ซึ่งป็นการคัดเลือก 1 ใน 24 คน เยาวชนไทยให้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเยาวชนจาก 20 ประเทศจำนวน 165 คน เข้าร่วมโครงการนี้  ประกอบกับ หลังจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นายกษิดิศ ไชยแก้ว ได้สร้างผลงานการนำเสนอจากการเข้าค่าย จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด ในการเข้าร่วมโครงการ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 284 ครั้ง

Keep