งานจัดเก็บและเดินสายไฟฟ้าในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า จัดเก็บสายไฟฟ้า  สายอินเตอร์เน็ต  สายลำโพง เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 136 ครั้ง

Keep