งานจัดเตรียมพื้นที่ "Home Running Day" ครั้งที่ 1


งานโยธา ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 195 ครั้ง

Keep