งานตัดหญ้า ตัดแต่งปรับภูมิทัศน์ " Home Running Day" ครั้งที่1


งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งพรรณไม้ เคลียร์พื้นที่ กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง

Keep