ประชุมโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561


วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 470 ครั้ง

Keep