ประชุม VDO Conference(Cisco SX20)


งานศูนย์เทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจรับและส่งมองระบบ VDO Conference(Cisco SX20) กับโรงเรียนในเครือ จำนวน 8 โรง ACT ACP ACEP SLC ACSP ACS และบริษัทชิชาง ผ่านทาง VDO Conference เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี อาคารศักดา ชั้น 2 เวลา 14.00 น.โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก กรรมการระบบ SWIS
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 214 ครั้ง

Keep