เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2


ชุมนุมศาสตร์พระราชา นำโดยมาสเตอร์ปณิธิ  อินทศิริ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ โรคของพืช และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อบูรณาการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep