งานตีเส้นจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ในโรงเรียน


งานอาคารสถานที่ (ภายใน) ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการตีเส้นจราจรสำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยในการใช้รถบนถนน  ณ  ตึกเทโอฟาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง

Keep