ติดตั้งระบบLan ตึกอำนวยการ


วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 งานศูนย์เทคโนโลยี ทำการเดินสาย Lan เพื่อ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ตึกอำนวยการ ตามห้องต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์เทคโนโลยี
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 182 ครั้ง

Keep