งานติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED รุ่น FSL เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการส่องสว่างตามแนวถนน ณ ประตูเข้า - ออก ถนนเส้นใหม่หลังตึกเทโอฟาน  ลานจอดรถตึกโดนาเซียง เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep