ประชุมพิจารณาระบบ e-Library ครั้งที่ 2/2560


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ACS  e-Library ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบ e-Library เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมซัลวีโน อาคารศักดา กิจเจริญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง

Keep