เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2


ชุมนุมศาสตร์พระราชา นำโดยมาสเตอร์ปณิธิ  อินทศิริ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ เมนูผักสลัดปลอดสาร  และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อบูรณาการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธื 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 183 ครั้ง

Keep