โครงการ "จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เพื่อเด็กยากไร้ที่อยู่ห่างไกล" แผนกปฐมวัย


ประชาสัมพันธ์: โครงการ จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เพื่อเด็กยากไร้ที่อยู่ห่างไกล

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ สิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2561

           ***เชิญร่วมบริจาคได้ที่ตึกอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจำนวนผู้อ่าน 246 ครั้ง

Keep