งานติดตั้งรั้วเหล็กในโรงเรียน


งานอาคารสถานที่ (ภายใน) ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการติดตั้งรั้วเหล็กรอบตึกเทโอฟาน เพื่อจัดพื้นที่และวางผังแนวเขตให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 194 ครั้ง

Keep