งานติดตั้งโคมไฟ LED ในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟ LED รุ่น FSL เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการส่องสว่างตามแนวถนนด้านหลัง ณ ลานจอดรถตึกโดนาเซียง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep