งานแก้ไขระบบน้ำประปาในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการแก้ไขระบบแรงดันการไหลของน้ำประปาเข้าแท็งค์น้ำ ณ ตึกโดนาเซียง และแก้ไขท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศรั่ว ณ ตึกวัชรสมโภช เพื่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมาจำนวนผู้อ่าน 157 ครั้ง

Keep