งานติดตั้งเครื่องฉาย Projector ในโรงเรียน


งานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องฉาย Projector ห้องทีวี เพื่อปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ทันสมัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ณ ตึกเทโอฟาน เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 201 ครั้ง

Keep