งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในโรงเรียน


งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบโรงเรียน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ณ ตึกเทโอฟาน  แนวถนนประตูหลังทางรถไฟ  แนวกำแพงสวนสมุนไพร  แนวถนนหน้าตึกโดนาเซียง  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep