งานทำความสะอาดในโรงเรียน


งานสิ่งแวดล้อมและงานโยธา ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการทำความสะอาดรอบโรงเรียน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ  โรงเก็บของ   ตึกเซนต์หลุยส์   สนามหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 203 ครั้ง

Keep