งานตรวจเช็คเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการตรวจเช็คเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่หมดอายุจากการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่องสว่างภายในอาคาร ณ ห้องดนตรีตึกอนุบาล  ห้องพักครูตึกโดนาเซียง  ห้องเรียนตึกเซนต์แมรี่  ห้องครัวและห้อง Study  หอพักคาเบรียลา เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง

Keep