ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1


มิสสายทิพย์  สวัสดิกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมซัลวีโน อาคารศักดา กิจเจริญจำนวนผู้อ่าน 172 ครั้ง

Keep