ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ


ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 10.40 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานฝ่ายนักเรียนประจำ อาคารศักดา กิจเจริญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 236 ครั้ง

Keep