งานส่งมอบโต๊ะเหล็กให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้สนับสนุนโต๊ะเหล็กที่เหลือใช้ของโรงเรียน จำนวน 85 ตัว ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื่อนำไปสับเปลี่ยนโต๊ะทำงานเก่าของหน่วยงาน ในการนี้งานโยธา ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการจัดเตรียมตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และเป็นตัวแทนส่งมอบโต๊ะตามแผนงานต่อไป ณ โรงพละเก่า เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 338 ครั้ง

Keep