ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนประจำเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน


มิสรัตนา  ยิ่งยืน ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนประจำ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนประจำเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานฝ่ายนักเรียนประจำ อาคารศักดา กิจเจริญ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 10
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 439 ครั้ง

Keep