ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ


ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ เพื่อจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 206 ครั้ง

Keep