งานสำรวจสภาพทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์ชำรุดในห้องเรียนประจำปีการศึกษา2560


งานบริหารฝ่าย ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการสำรวจทรัพย์สิน  ตรวจเช็ค วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดภายในห้องเรียน เพื่อซ่อมบำรุงปรับปรุงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ณ ตึกเรียนทุกอาคารภายในโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 354 ครั้ง

Keep