งานจัดเตรียมสถานที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560


งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานโยธาฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการติดตั้งจอ LED จอ Moniter พร้อมทั้ง Test System Live ผ่านช่องทาง Facebook ของโรงเรียนและจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ ตึกยอห์น แมรี่อัสสัมชัญศรีราชา ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 8.00- 12.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 264 ครั้ง

Keep